PARAFIA

 

 

Nasza parafia została założona w 1995r.

Jej założycielem i pierwszym proboszczem był  ks. Zenon Kowalski.

Obecnym proboszczem jest ks. Daniel Szymanik.

 

 

Wspomnienie pośmiertne

 

ŚP. KS. KANONIK ZENON KOWALSKI (1959 – 2012)

 

Urodził się 8.01.1959 r. w Dobrzyniu, parafia Szydłowice. Ochrzczony 11.01.1959 r. w kościele parafialnym w Szydłowicach. Był synem Stanisława i Stanisławy zd. Chmielewska. Wraz z młodszymi od siebie siostrą i bratem wychowywał się w atmosferze katolickiej rodziny. Od piątego roku życia uczęszczał do przedszkola. Od 1966 r. był uczniem Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu. W 1974 r. rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w  Brzegu, zdając tam maturę 10. 06. 1978 r. W latach 1978-1984 studiował w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Uzyskał tytuł magistra teologii na podstawie pracy pt. „Model małżeństwa w świadomości młodzieży katechizowanej.”, pisanej pod kierunkiem ks. Prof. Józefa Majki. Święcenia kapłańskie otrzymał 26.05.1983 r. w katedrze wrocławskiej.

  Jako wikariusz i katecheta pracował w następujących parafiach, w latach:

1984-1989 - parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Lubiniu;

1989-1993 – parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Bogatynii;

1993-1994 – parafia pw. św. Jadwigi w Gryfowie Śląskim;

1994-1995 – parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Świebodzicach.

Od 1995 r. aż do śmierci był najpierw administratorem, a potem proboszczem parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Świebodzicach.

Dziełem jego życia jest kościół wybudowany na Osiedlu Piastowskim. W Boże Narodzenie 2009r. bp Ignacy Dec w nowej świątyni odprawił pierwszą Mszę św. dziękując księdzu Zenonowi za realizacje tak wielkiego dzieła, udzielił błogosławieństwa na dalsze etapy prac budowlanych. Ks. Zenon tęsknił za dachem plebanii, gdyż był lokatorem mieszkania spółdzielczego w bloku. Kłopoty mieszkaniowe nie przeszkodziły mu jednak w rozwinięciu prężnej działalności duszpasterskiej, którą wysoko cenił sobie biskup legnicki Tadeusz Rybak, obdarzając go honorem Kanonika EC (2000r.) i RM (2003r.). W latach 2002-2009 ks. Zenon pełnił funkcję dziekana w dekanacie w Świebodzicach. W uznaniu zasług dla Kościoła świdnickiego bp Ignacy Dec 2 2010r. powołał ks. Zenona do grona Kapituły Kolegiackiej w Wałbrzychu z godnością Kanonika Gremialnego. Ks. Zenon przejmował się bieżącą sytuacją gospodarczą i polityczną w Polsce. Jeszcze w dzień swojej śmierci był w Kurii Biskupiej w Świdnicy, dokąd zawiózł listy poparcia dla TVP Trwam. Zmarł 16.01.2012 r. Jego pogrzeb odbył się parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Świebodzicach, gdzie został także pochowany, 21.01.2012 r. Obrzędom pogrzebowym przewodniczył ks. bp. Ignacy Dec.

 

Zdjęcia ze uroczystej Mszy św. pogrzebowej za śp. ks. kan. Zenona Kowalskiego—20.01.2012 r.

Parafia pod wezwaniem św. Brata Alberta Chmielowskiego

 

w Świebodzicach